Hur vi jobbar

Akuta och kroniska problem behandlas med manipulation, stretching, massage eller akupunktur. Vi samarbetar även med läkare, yogacenter och alternativmedicinsk personal. Behandlingen följs upp med individuellt anpassade träningsprogram och råd för att minska risken för sjukskrivning.
Hemövningarna påskyndar läkningen, vilket bidrar till att du kan återgå till arbetet tidigare än vad som annars vore möjligt.

 

 

Kommentera