Produkter

Vi tillhandahåller Forever Living (Aloe Vera) produkter.

Aloe Vera är inget läkemedel, däremot kan det hjälpa din kropp att hålla sig i trim så att du inte utsätts lika lätt för sjukdomar, samt öka välbefinnandet. Det är därför nyttigt för att alla – även friska människor – använder Aloe Vera.

Egenskaper
• Verksam på vår hud, slemhinnor och mag-tarmkanal.
• Forskning visar att dessa unika egenskaper ger positiva effekter 
på människor och djur.
Mer info om Aloe Vera och Forever Livings produkter finns på

www.foreverliving.se/    

Aloe vera gel